Appelboom voor basisscholen Koudum

KOUDUM - Coöperatie Duurzaam Koudum en Festina Lente Hoveniers hebben op 21 april een appelboom van 3 meter groot geschonken aan de beide basisscholen van het dorp Koudum. Deze duurzame appelboom werd gegeven omdat het nieuwe schoolgebouw van ‘t Grovestinshof en de Welle al weer een paar maanden in gebruik is. Samen met de kinderen van de lagere groepen is de boom geplant naast de ingang van de school. Het wordt een taak voor de kinderen om goed voor de boom te zorgen en elk jaar van de appels te genieten.

Een ludiek idee van Egbert Dijkstra van Festina Lente Hoveniers was het om een tijdcapsule tussen de wortels, onder de boom te begraven. Als over 100 jaar de boom te oud is en gekapt moet worden, dan zullen de kinderen een tijdcapsule vinden. Daarin vinden ze dan tekeningen en verhalen over hoe we in 2016 tegen een duurzame toekomst aankeken. Door Tineke Fennis van de Coöperatie Duurzaam Koudum werden appels uitgedeeld aan alle kinderen die geholpen hebben met het planten van de boom.