Witakkerschool: ' Ouders niet voor het blok zetten'

RIJS - De Witakkerschool in Rijs sluit bewust pas in 2017. Dit om de ouders nog anderhalf jaar de tijd te geven om te kijken naar de beste oplossing voor het kind als de school haar deuren sluit. Er is nooit sprake van geweest dat de school al in 2016 dichtmoest. Dit zegt Marcel Andringa, provinciedirecteur RENN4-Friesland.

De school moet dicht omdat er steeds minder kinderen worden geboren en omdat steeds meer kinderen die meer ondersteuning  en zorg nodig hebben dat krijgen in het reguliere onderwijs. Daardoor wordt het leerlingenaantal steeds lager. Momenteel zitten er 90 kinderen op de Witakkerschool, maar nieuwe aanmeldingen zijn er niet. Wel verlaten jongeren de Witakker en dat betekent voor volgend schooljaar bijvoorbeeld dat er geen 3 maar nog maar 2 groepen in het speciaal onderwijs tot 12 jaar zitten. 'Gedifferentieerd lesgeven wordt dan wel erg moeilijk,'aldus Andringa. ' Op dit moment is de kwaliteit van het onderwijs nog op orde maar we vrezen dat de kwaliteit die we nastreven niet langer gegarandeerd kan worden als het leerlingenaantal nog verder terugloopt.' RENN4 gaat samen met de ouders kijken naar de beste oplossing voor het kind als de school sluit. "Daar hebben we anderhalf jaar voor uitgetrokken zodat de ouders niet voor het blok worden gezet.'  Kinderen zouden terecht kunnen in Leeuwarden, Steenwijk of Emmeloord en voor het voortgezet onderwijs in Drachten, Leeuwarden of Emmeloord. 'Anderen kunnen ook naar het reguliere onderwijs. Maar dat hangt allemaal af van het perspectief van de leerling. We kijken er per geval naar, het wordt echt maatwerk.' Niet alleen voor de leerlingen wordt gezocht naar een passende oplossing, ook voor de leerkrachten wordt dat gedaan. 'Daar waar mogelijk zullen we hen herplaatsen. Ontslagen verwachten we niet. Via natuurlijk verloop zullen teamleden wel de organisatie verlaten, voor anderen is er werk op andere locaties waar wel voldoende leerlingen zijn. '