Veel meer huurwoningen nodig door 'foutje'

BALK - Het aantal statushouders in de gemeente De Fryske Marren leidt tot langere wachtlijsten. Met de woningcorporaties is namelijk afgesproken dat 1 op de 5 huizen naar de mensen met een verblijfsvergunning gaat. Maar de gemeente heeft niet gerekend op het feit dat geen gezinnen, maar vooral alleenstaande mannen een huis moeten krijgen. Er was vanuit gegaan dat in een woning voor het merendeel gezinnen worden gehuistvest, bestaande uit gemiddeld 2,5 personen. Nu blijkt dat in 80 procent van de gevallen een alleenstaande man alleen in een huis komt. Er zijn dus veel meer huizen nodig dan de geplande 87 huizen voor de 185 statushouders. Daar komt ook nog eens bij dat er veel minder mensen verhuizen dan de woningcorporaties hadden voorzien en er dus minder woningen beschikbaar zijn.

Meer mensen in 1 huis

De politiek is met dit alles niet zo blij, want daardoor groeit de wachtlijst van mensen die een woning zoeken of willen verhuizen nog meer. Die is nu al tussen de 2,5 en 4 jaar. De politieke partijen roepen daarom om maatregelen. Zo zijn er partijen die willen dat huizen worden opgedeeld zodat meerdere personen in een woning kunnen verblijven. De corporaties vinden dat niet zo’n goed idee omdat mensen uit de buurten vaak niet zo blij zijn met meerdere jonge mannen in één huis. Ook willen de partijen dat koopwoningen die nu leegstaan, worden gebruik voor deze huisvesting. De VVD van de Fryske Marren zei dat het bijna jammer is dat het gemeentekantoor in Lemmer is afgebroken, omdat daar heel veel statushouders in hadden kunnen wonen.