Positief resultaat voor de provincie

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân sluit het jaar 2015 af met een positief saldo van € 21,3 miljoen. Dit blijkt uit de jaarstukken 2015 die het college van Gedeputeerde Staten vandaag presenteert. Het is het eerste jaarverslag van het College sinds het aantreden na de Statenverkiezingen in 2015.

Het nieuwe College is na de verkiezingen voortvarend aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot successen als: een succesvolle start van het Iepen Mienskipsfûns, akkoord over de terugkeer van een universiteit in Fryslân en de afronding van het Friese Merenproject , maar ook de 10.000ste Friese energiepremie en initiatieven als de bijzondere ‘Fryske Google Translate Wike’. Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Ik ben tevreden met de snelle realisatie van de eerste doelstellingen. Een mooie start van deze nieuwe bestuursperiode.”

Goed op orde

De financiën van de provincie zijn goed op orde. De provincie gaf € 556 miljoen uit, er kwam € 449 miljoen binnen en uit de reserves werd € 128 miljoen onttrokken. De ruim €21 miljoen die overblijft bestaat, naast het al begrote resultaat van € 7 miljoen, onder andere uit € 8 miljoen vrijval bij de afronding programma landelijk gebied. Daarnaast € 2 miljoen vrijval bij afrekening subsidies en € 1 miljoen lagere bedrijfsvoeringskosten. Op 25 mei behandelen Provinciale Staten de Jaarstukken 2015. Kijk op www.fryslan.frl/financien voor een uitgebreid inzicht in de behaalde doelen en resultaten.