Te veel panden, te weinig invulling

BALK - In het centrum van Balk staan te veel panden op prominente plekken die niet (meer) worden gebruikt. Dit zorgt er voor dat de leefbaarheid in gevaar komt. De behoefte aan ruimte op korte termijn is zo'n 4000 vierkante meter, terwijl er meer dan het dubbele beschikbaar is. Een oplossing zou zijn om een invulling voor die panden te vinden of om ze (gedeeltelijk) af te breken. Kosten zijn tussen de 2 en 3 miljoen. Dat staat in een rapport dat woensdag is gepresenteerd.

Leegstand

In Balk staat onder andere het voormalige gemeentehuis leeg. Maar ook is de Rabobank maar voor een deel gevuld en staan er aan de Van Swinderenstraat enkele monumentale winkelpanden leeg. Ook Streekwurk is verhuisd van de Raadhuisstraat naar het gemeentehuis in Joure. Kenniscentrum Herbestemming Noord heeft in opdracht van plaatselijk belang gekeken naar hoe die leegstand bestreden kan worden. Ze kwam met 4 scenario's. De belangrijkste conclusie van het Kenniscentrum is dat panden die niet of minder goed passen bij de ruimtelijke kwaliteit worden gesloopt. Voor de uitvoering van de aanpak in Balk wordt verder geadviseerd om een Balkster Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) op te richten. Die firma moet toezien op de uitvoering van de plannen. Tevens wordt de aanbeveling gedaan om de ruimte anders in te richten en alles in het centrum onder te brengen . Zo wil de organisatie beginnen met verplaatsing van het dorpshuis. Dit moet ondergebracht in de panden van het voormalige gemeentehuis. Ook de dienstverlening, de bibliotheek, de speel-o-theek, kantoren, therapieruimte, lokale omroep en jongerencentrum zouden daar moeten komen. Het huidige pand van Dubbel & Dwars zou betrokken moeten worden bij het oude gemeentekantoor. Dubbel & Dwars zouden dan moeten verhuizen naar It Haske. Het gemeenteloket zou moeten worden ondergebracht in het Raadhuis. Daarna wil ze de Treemter slopen en het plein daar herinrichten. Daar zou ook wellicht gewoond kunnen worden en er zou een parkeerplaats kunnen komen. Het advies is verder om aan de zuidkant van de Dubbelstraat gebouwen te slopen en er nieuwe panden neer te zetten. Zij moeten een pleinwand vormen en het Haskeplein moet dan nieuw ingericht worden en zo een echt plein worden. Ze noemt daarbij als voorbeeld de Merk in Workum. De recreatiewoningen aan de Lytse Side worden door het Kenniscentrum ook als verstorend genoemd. Die zijn overigens niet opgenomen in het plan. Ook het Oude Postkantoor, de Rabobank, de panden van de notaris en Garage van der Heide zouden in dit plan moeten worden gesloopt. Dit terrein zou dan worden ingericht als een groene zone. Later zou daar nieuwbouw kunnen komen.

Prijskaartje

Aan de planvorming hangt overigens een fors prijskaartje. Er is zeker tussen de 2 en 3 miljoen nodig om de plannen vorm te geven. Bovendien is er medewerking nodig van diverse partijen, waaronder de overheid. Zo is de gemeente een belangrijke speler, want die is eigenaar van veel vastgoed. Bovendien maakt ze de regels. Of de plannen echt uitvoerbaar zijn, moet nog blijken. Plaatselijk Belang Balk Vooruit vraagt zich af of zoveel sloop echt mogelijk en of noodzakelijk is.