Weromsjen yn Gaasterlân (260)

Balk - Deze foto is rond 1970 genomen vanaf de toren van de huidige Protestantse Kerk in Harich. Links de op de voorgrond de in 1885 gebouwde schoolmeesterswoning. Rechts daarvan de in 1878 gebouwde school. In het midden de Van der Feltszstraat. Achter de voormalige school het houten noodgebouw, geplaatst in 1965 voor het Bureau van Uitvoering van de ruilverkaveling Gaasterland. De woning daarachter staat in de steigers, nu Van der Feltszstraat 3, en heeft volgens de BAG bouwjaar 1970. Rechts zien we het erf van de boerderij van Wybren de Jong, nu De Verfboerderij van de familie Zuiderbaan.

De in 1934 opgeheven school werd eigendom van de kerkvoogdij in Harich en verhuurd aan verenigingen, gebruikt als noodlokaal voor de MULO in Balk, enz. Samen met Plaatselijk Belang Harich in 1959 opgeknapt en in 1986 grondig verbouwd. Op www.langsdeluts.nl onder de link Gaasterland / Harich is meer informatie te vinden over de Openbare Lagere School in Harich. foto: gemeente Gaasterlân-Sleat; tekst: Johan Groenewoud reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327