Wederom verlies voor Balkster dammers

BALK - Bij Damclub Lyts Begjin afgelopen week wederom verlies.  Een danig verzwakt Balk kon geen vuist maken tegen de dammers uit Oosthem en verloren fors. De eindstand was 11 tegen 5. De persoonlijke prestaties waren: 1. A. Koopman – F. Verhoeff 1-1 2. S. de Witte – S. Berkepas 0-2, 3 A. Bootsma – S. Boersma 1-1, 4. H. Osinga – S. Brandenburg 1-1, 5. F. Dotinga – J. Folkerts 2-0, 6. Boschma – F. de Jong 2-0 7. Tj. Wijbrandi – W. Hospes 2-0, 8. J. de Jager – D. Louwerman 2-0