Niet uitbreiden, maar inbreien in Balk

BALK - Het rapport over de levensvatbaarheid van Balk zal op 30 maart worden gepresenteerd.  Plaatselijk Belang Balk Vooruit heeft in 2015 het initiatief genomen om onderzoek naar de levensvatbaarheid van het centrum van Balk te doen. Hoewel Balk, voor een plaats van deze omvang, een breed aanbod aan voorzieningen en winkels heeft, geeft leegstand op prominente locaties aan dat alertheid is geboden. Is er de komende jaren voldoende vraag naar ruimte in het centrum van Balk en kan deze vraag een kwaliteitsimpuls aan het centrum geven? Wellicht moeten minder waardevolle gebouwen worden gesloopt en/of moeten functies worden verplaatst? Dat zijn de vragen waar het onderzoek antwoord op moet geven.

Voor het uitvoeren van het onderzoek is contact opgenomen met het Kenniscentrum Herbestemming Noord. In dit kenniscentrum werkt Stichting DBF, samen met het steunpunt monumentenzorg, aan dergelijke vraagstukken. Een bijzonder constructieve samenwerking ontstond tijdens het proces met de gemeente De Fryske Marren en Provincie Fryslân. Beide hebben intern gekeken naar mogelijkheden om bestaande projecten en plannen met elkaar te vebinden in dit proces. Dit versterkt de haalbaarheid van de ontwikkelde visie.  

Gebied

Het onderzoek richt zich globaal op het gebied rond de Luts, de Dubbelstraat, het Haskeplein en het Treemterplein. Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat de ontwikkelingen aan de randen van het dorp, zoals het Balkon (wonen met zorg) en het realiseren van een nieuw passantenhaven, ook zeker invloed kunnen hebben op de kracht van de dorpskern. Het programma dat aan de rand wordt ingezet, is niet beschikbaar voor het centrum. Door andere keuzes te maken kan hierin nog positief worden gestuurd. In de afgelopen periode is de huidige situatie in beeld gebracht. Er zijn gesprekken geweest met eigenaren van panden, gebruikers, potentiële gebruikers en mogelijke investeerders. Ook is de ruimtelijke kwaliteit van het centrum in beeld gebracht. Naast een oordeel van deskundigen, is ook de Balksters en de toerist gevraagd naar hun mening. Na het opstellen van de analyse is een visie en ontwikkelstrategie ontwikkeld die uiteindelijk moet leiden tot een stappenplan waar actief mee gewerkt kan gaan worden.

Hoe verder?

Het rapport geeft inzicht in de problemen en kansen die er nu en in de toekomst ontstaan. Om te voorkomen dat de kwaliteit van het centrum terug loopt, moet actief gestuurd worden om de juiste functies op de juiste plaats te krijgen. Hierbij moet niet alleen naar de bestaande functies in het centrum worden gekeken, maar moet ook kritisch naar nieuwe ontwikkelingen aan de randen van het dorp worden gekeken. Niet uitbreiden maar inbreiden is daarbij het credo. Het rapport met de uitkomsten zal 30 maart tussen 11:00 en 12:00 in het oude Raadhuis overhandigd worden aan wethouders Frans Veltman en Janny Schouwerwou van gemeente De Fryske Marren en gedeputeerde Sander De Rouwe, Provincie Fryslân. Foto: Plaatselijk Belang Balk Vooruit