Burgemeester in de fout

LEMMER - Burgemeester Fred Veenstra van de gemeente De Fryske Marren heeft in een brief aan de raad de schuld op zich genomen over een foute stemming. Bij de stemming over een motie heeft hij het verkeerde aantal stemmen opgenoemd. ‘Over het hoe en waarom, kan ik zeggen dat er iets niet goed is gegaan bij het opnemen van de stemmen en vervolgens in de communicatie hierover tussen de griffier en de voorzitter. Ik ben echter verantwoordelijk voor het goede verkoop van de vergadering en dus ook voor de uitslag van de stemming. De fout in de uitslag is duidelijk en ik kan niet anders dan mijn welgemeende verontschuldigingen aan te bieden voor de ontstane situatie. Dit moet geen tweede keer gebeuren.’

Onkruidbestrijding

De motie ging over onkruidbestrijding. GroenLinks wilde dat ook middelen die een klein risico zijn voor de volksgezondheid en de natuur worden geschrapt bij de onkruidbestrijding. De gemeente wil namelijk wel minder onkruid gebruiken, maar wil nog wel steeds middelen inzetten die niet helemaal natuurlijk zijn. De motie had verworpen moeten worden omdat er 12 leden voor de motie waren, maar 15 leden tegen. De burgemeester gaf aan dat er 16 stemmen voor waren en 11 tegen en hij zei dus dat het voorstel daarmee was aangenomen. Tijdens de vergadering zelf heeft overigens niemand uit de politiek bezwaar aangetekend tegen de foute stemming. De fout heeft geen grote gevolgen: omdat is aan te tonen hoe de stemmen verdeeld waren zal dit in de volgende raadsvergadering worden rechtgezet. Dat betekent dus dat de motie het dan niet haalt en dat de laagrisico middelen dus gebruikt blijven worden.