Disco van rode lichten windmolens

NIJEMIRDUM - Sinds het windmolenpark in de Noordoostpolder er staat hebben bewoners van Nijemirdum, Sondel en Oudemirdum niet alleen geen weids uitzicht meer, ze kijken ook nog eens vanaf 5 uur in de middag tot in de ochtend tegen een voortdurend knipperen van rode lichten aan. Ook het nachtelijk duister dat overal gepropageerd wordt als zijnde goed voor de natuur is nergens meer te bekennen. Bij plaatselijk Belang Nijemirdum zijn zoveel klachten binnengekomen dat de politiek nu is ingeschakeld. De FNP heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de disco van windmolenlichten.

Industriegebied

Frâns Gerritsma woont net als veel anderen in een huis met zicht op de zeedijk. 'We zijn door het windmolenpark niet alleen ons prachtige uitzicht kwijt, het begint zo langzamerhand op een industriegebied te lijken met al die lichten.' Tot aan Workum toe zien mensen het voortdurende flikkeren van de lampen die op de molens zijn gezet om te zorgen dat het vliegverkeer veilig verloopt. 'Als de molens 150 meter of hoger zijn, moet er een licht op. Maar in het bestemmingsplan is ook vastgelegd dat dit licht naar boven moet schijnen. Dat is absoluut niet het geval. Er zijn wel maatregelen genomen, maar die zijn onvoldoende. Je kijkt nu recht in de rode lampen die voortdurend flikkeren.' De inwoners hebben bij plaatselijk belang aangegeven dat ze last hebben van de lampen. Gerritsma heeft ook contact gezocht met Urk Briest een belangengroep op Urk die ook last van de lampen heeft. 'Eigenlijk hebben ze overal last van die flikkerlichten.' De omwonenden willen nu aan het bevoegd gezag meegeven wat er aan de hand is. 'De laatste windmolen van de kleine 100 exemplaren is nu geplaatst, we moeten nu aangeven wat onze klachten zijn. Over twee jaar hoeft dat niet meer. Gerritsma heeft al wel uitgevonden dat bij Zeewolde door gemeente, provincie en het rijk een proef wordt gedaan met de windmolen en een andersoortige verlichting. 'Zodat er uiteindelijk een acceptabele oplossing uit voortkomt. Wij hopen ook op zoiets, maar vinden vooral dat we nu moeten laten horen dat we klachten hebben.'