Gemeente scoort 6,4 voor dienstverlening bedrijven

BALK - Teveel regels, een 6,4 voor het vestigingsklimaat en een 6,5 voor het ondernemingsklimaat. Die cijfers en benamingen geven ondernemers de gemeente De Fryske Marren in een ondernemerspeiling. De gemeente noemt het zelf een dikke voldoende, maar bij veel punten komt de gemeente niet uit boven de 7. Alleen de bereikbaarheid van de bedrijfslocaties krijgt een 7,3. De veiligheid met een 6,9, de staat van de openbare ruimte met maar een 6,6. De algehele dienstverlening krijgt een 6,4. Dit omvat het contact met de gemeente, de digitale dienstverlening, de professionaliteit en het gemak van het stellen van vragen c.q. het indienen van vergunningen en het afhandelen van vragen en vergunningsaanvragen. De bedrijfscontactfunctionaris komt wel positief naar voren.

Aanbevelingen

Wethouder Frans Veltman: “We hebben getoetst hoe tevreden zij zijn over het functioneren van de gemeente in relatie tot aspecten zoals bedrijfsomgeving, de dienstverlening, lokale heffingen en het ondernemingsklimaat in De Fryske Marren.” Op basis van de resultaten is een aantal aanbevelingen aan de gemeente gedaan. Zo kan de gemeente meer aandacht besteden aan het aan het verminderen van leegstand van bedrijfslocaties. Ook moet hierbij gekeken worden naar verbetering van de bereikbaarheid, parkeergelegenheid en de verkeersveiligheid bij bedrijfslocaties. Daarnaast krijgt de gemeente het advies om in overleg met de ondernemersverenigingen na te gaan waar en welke lokale verbeteringen kunnen worden aangebracht. Ook de communicatie met de ondernemersverenigingen kan beter en intensiever; dit leidt tot beter begrip en waardering voor de gemeente. Frans Veltman: “Persoonlijke aandacht voor de ondernemer is hierbij essentieel. Ook moeten we de regelgeving en het bijbehorende proces meer duidelijk maken.”

Nulmeting

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt als een nulmeting. Veltman: “We zien ook dat de resultaten aansluiten bij ambities en acties van ons Sociaal Economisch beleidsplan. De meeste aanbevelingen zijn bij ons in beeld of worden nu al opgepakt.” Zo is de gemeente in gesprek met de (overkoepelende) ondernemersverenigingen. “We hebben het bijvoorbeeld met de winkeliersverenigingen al over de aanpak van de leegstand en met de belangenverenigingen van bedrijventerreinen al over de specifieke situatie op de bedrijventerreinen. Door samen te werken met de verenigingen verwachten we het ondernemersklimaat verder te verbeteren,” zo stelt Frans Veltman.