Nieuwe Finke: vrijwilligers onmisbaar

KOUDUM - Er moet een nieuw concept komen voor verzorgingshuis De Finke in Koudum. Vrijwilligers zijn daarin van het grootste belang. Komt er geen De Finke 3, zoals een heel nieuwe opzet wordt genoemd, dan is het over 5 tot 10 jaar over en uit voor de Finke. Dit blijkt uit een verslag in Bulte Nijs, de lokale krant van Koudum.

Nieuwbouw van de Finke moet anders, door nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen in de veranderende wereld van de zorg. Dit nieuwe gebouw moet gaan bestaan uit kleine wooneenheden voor diverse doelgroepen waarin ook Talant deelneemt en bewoners van voormalig Galamahiem weer terugkomen naar Koudum. Ook komen er sociale huurwoningen voor mensen die geen zorg nodig hebben. Dit alles wordt gegroepeerd rondom wat De Kas wordt genoemd. In totaal komen er 40 plaatsen voor clienten die onder de WLZ vallen en 30 plaatsen voor Talant. De Kas is daarnaast een veelheid van ruimtes waarin allerlei voorzieningen zijn ondergebracht als huisarts, fysiotherapie, winkeltjes, verenigingen en clubs. Dat onderdeel moet gedragen worden door vrijwilligers.