Bakhuizen wil vooruit

BAKHUIZEN - Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs wil door middel van de actie ‘Better Bakhúzen’ de aantrekkelijkheid van het dorp verbeteren. BMR zou graag de dorpskern aanpakken en het bedrijfsleven een stimulans geven. De dorpsbewoners zijn over het algemeen trots op hun dorp, maar toch is volgens Wink Blomsma, voorzitter Dorpsbelangen BMR, een update nodig: ,,Wij willen van Bakhuizen het mooiste dorp van Gaasterland maken. Om dit te realiseren zijn wij als Dorpsbelang BMR de actie ‘Better Bakhúzen’ begonnen.”

Inventarisatie

Tijdens een bijeenkomst op 24 februari is een inventarisatie gemaakt van plannen van inwoners. Deze zijn samengevoegd en daarna zijn prioriteiten gesteld. ,,De prioriteit hebben wij gelegd bij twee projecten waaronder de sociale economische structuur. Dit houdt in dat wij Bakhuizen aantrekkelijker willen maken voor bedrijven, door hun een goed vestigingsbeleid te bieden. Daarnaast willen wij de voorzieningen in het dorp verbeteren en uitbreiden”, legt Blomsma uit.

Renovatie

Het tweede project dat BMR gaat oppakken is het realiseren van een aantrekkelijke dorpskern. Vele huizen in het dorp zijn al opgeknapt, en nog steeds is men bezig met de renovatie van de woningen. Het project moet ervoor zorgen dat het hart van het dorp naar de tijd van nu wordt gebracht en dat er in het dorp voor alle leeftijdsgroepen goede woningen beschikbaar zijn. Met onder andere deze twee projecten hoopt Blomsma tevens de vergrijzing van het dorp een halt toe te roepen. ,,De samenleving is erg veranderd vergeleken met dertig jaar geleden. Volgens autoriteiten gaat het aantal inwoners in de dorpen sterk achteruit. We merken dat ook in ons dorp. Dit willen wij tegen gaan.” Voor de actie ‘Better Bakhúzen’ heeft BMR een projectbureau ingeschakeld en contact gezocht met gemeente De Fryske Marren en Provincie Fryslân. Zij moeten de plannen samen met de Bakhústers in de praktijk gaan brengen. ,,Het is hartstikke mooi dat er projecten vanuit de inwoners zelf zijn ontwikkeld en dat willen we graag ondersteunen”, laat wethouder Frans Veltman weten. De rol van de gemeente zal als één van de partijen aan tafel zijn. ,,Er liggen nu vanuit het dorpsbelang prioriteiten op tafel. Deze willen wij met hun gaan bespreken en dan vastleggen wie wat gaat doen.” Omdat de prioriteiten nog besproken moeten worden met de verschillende partijen zijn de verbeteringsmogelijkheden nog niet duidelijk. ,,Wij gaan daar over praten en dan zal moeten blijken wat er mogelijk is”, meldt Veltman.   Tekst: Joshi Kuiper