Weromsjen yn Gaasterlân (257)

Balk - We blijven deze week nog even in de belastingboeken rond 1800 speuren. Deze keer op zoek naar pastoor Cardinaal. In het boek: "Echo van het verleden" geschiedenis van de St. Ludgerusparochie te Balk, blz 106, door M. Hendriks en B. Fluitman staat over hem geschreven: Van 1798 -1802 is ene Cardinaal de 6e pastoor in de St. Ludgerusparochie in Balk. Hij is uit zijn ambt gezet en zou na zijn vertrek als koopman werkzaam zijn geweest. Hij is in 1830 in Weert overleden. Met behulp van de speciekohieren, zie foto, en de digitale snelweg toch het een ander over hem te weten gekomen.

In het speciekohier van 1798 staat dat A. Cardinaal van Sneek komt. In 1799 wordt de priester ook aangeslagen op het bezit van een paard. In 1802 vertrekt A.E. Cardinaal met onbekende bestemming. Priester P. van Maarzen is zijn opvolger. Op de website www.wiewaswie.nl vinden we een overlijdensakte in de gemeente Weert van Antonius Cardinaal. Hij overlijdt 58 jaar oud, op 21 januari 1831 te Weert. Zijn ouders waren volgens deze akte Everhardus Cardinaal en Barbara Straatsma uit Sneek. Hier zien we dus de betekenis van de E genoemd in het speciekohier van 1802. Zoekend op Evert/ Everhardus Cardinaal op de website www.allefriezen.nl in de gemeente Sneek vinden we Evert Jans(en) (Cardinaal) getrouwd in 1759 met Beeuw Teunis (Straatsma), beiden afkomstig uit Sneek. In de doopakten van de Roomsch Katholieke kerk te Sneek vinden we 11 kinderen, behalve onze Antonius. Deze is tot nu toe onvindbaar. 4 van de 11 kinderen zijn jong overleden. Evert Cardinaal overlijdt op 15 juli 1798 te Sneek. Zijn weduwe plaatst een uitgebreide rouwadvertentie in de Bataafsche Leeuwarder Courant van 21 juli 1798. Antonius wordt dan pastoor in Balk. Drie jaar later verkoopt de weduwe Evert Cardinaal hun koffiehuis gelegen bij de Potter Zijl in Sneek, aldus de Leeuwarder Courant van 21 november 1801. Is nu de Gedempte Pol. Kort daarna vertrekt Antonius Cardinaal met de noorderzon uit Balk. Foto en tekst: Johan Groenewoud reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327