VVD wil duidelijkheid over schade door dassen

NIJEMIRDUM - De populatie dassen in Fryslân vertoont een sterke groei. Met deze groei neemt ook het aantal schadegevallen, veroorzaakt door dassen, toe. De das is een beschermde diersoort die niet vrij bestreden of verontrust mag worden. Dat kan slechts wanneer sprake is van onacceptabele schade. De VVD heeft signalen van ondernemers in Fryslân ontvangen dat zij hun bedrijf niet meer kunnen runnen vanwege de gaten die de dassen in het land maken. De das is een beschermde diersoort waardoor de das niet verjaagd mag worden. Sterker nog, ondernemers zijn met de huidige regelgeving zelfs verplicht om het de das naar zijn zin te maken. “Het kan toch niet zo zijn dat de bedrijfsvoering voor ondernemers onmogelijk wordt gemaakt door knellende natuurregelgeving”, aldus VVD Statenlid Nynke Koopmans-van der Veen.

Om duidelijkheid te krijgen over de schade die de dassen in Fryslân veroorzaken heeft de VVD schriftelijke vragen hierover gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Zo wil de partij ondermeer weten hoeveel concrete verzoeken er in de afgelopen jaren zijn gedaan om in te mogen grijpen bij onacceptabele schade. Dit door de dassen bijvoorbeeld te verplaatsen.