Stipejildregeling verlengd voor vrijwilligersinitiatieven

WORKUM - In Súdwest-Fryslân zetten veel inwoners zich vrijwillig in voor de mensen in hun eigen dorp of wijk. Súdwest-Fryslân waardeert dit enorm. Daarom wordt een eenmalige financiële bijdrage gegeven aan mensen die dit vrijwilligerswerk doen. Súdwest-Fryslân verlengt deze regeling met een jaar.

Afgelopen jaar hebben elf vrijwilligersinitiatieven een financiële bijdrage gekregen. Voorbeelden van deze initiatieven zijn een handwerkcafé, een buurttuin en activiteiten op een zorgboerderij. Verschillende dorpen en wijken hebben aangegeven in 2016 aan de slag te gaan met een nieuw vrijwilligersinitiatief. Zij komen binnenkort met een verzoek voor een financiële bijdrage.  

Stipejild

Stipejild is een financiële bijdrage voor vrijwilligersinitiatieven om de sociale samenhang in dorpen of wijken te verbeteren zoals het opzetten van een wijkteam van vrijwilligers of het organiseren van een ouderensoos.  Het moet wel om een nieuw initiatief gaan. En er moet draagvlak voor zijn.  Wie een bijdrage uit dit fonds wil kan het algemene telefoonnummer 14 0515 bellen of het idee mailen naar stipejild@sudwestfryslan.nl. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt om het initiatief te bespreken.