Energy Challenges: wie heeft de energiezuinigste scholieren?

SLOTEN - De komende vijf maanden strijden 23 scholen in Frylân om de beste duurzaamheidscampagne in de derde editie van de Energy Challenges Fryslân. Onder hen de Barte in Hemelum, de Finster in Workum, de Klinkert uit Sloten, de Skutslus uit Stavoren en It Swannenest uit Molkwerum. Leerlingen van 17 basisscholen en 6 voortgezet onderwijsscholen voeren zelfstandig campagne voor meer duurzaamheid op hun school en in hun omgeving. Het team scholieren dat de meeste energie bespaart en de meeste inwoners weet te bereiken en activeren, wint de finale in juni.De kick-off zal op vrijdag 22 januari plaatsvinden in Heerenveen. Raynaud Ritsma van televisieprogramma Tsjek verzorgt de presentatie.

Energy Challenges daagt kinderen en jongeren uit om slim met energie om te gaan. Het is een spel op school en tussen scholen onderling, waarbij leerlingen het energieverbruik op hun school analyseren en in teamverband een origineel plan bedenken om zoveel mogelijk energie te besparen.Vorig jaar wisten Friese scholieren al tal van slimme acties te verzinnen. Eén basisschool had door middel van herinneringsstickers op elektrische apparatuur 30% besparing gerealiseerd. Een andere middelbare school wist door middel van een sponsorloop een windmolen voor op school te financieren.

Slimme meters

De jongeren kunnen de effecten van hun campagne zien en meten. Slimme meters en monitoringssoftware is in de scholen geplaatst, die het gas- en elektraverbruik realtime inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen de leerlingen na elke besparingsactie precies zien wat het resultaat van hun actie is geweest. Daarnaast worden alleschoolgebouwen doorgelicht door een team van stagiaires onder begeleiding van een technisch specialist. De ervaring van eerdere projecten leert dat door monitoring, analyse, educatie en bewustwording een gedragsverandering ontstaat, wat besparingen tot wel 15 procent per gebouw mogelijk maakt. Ook bij deFriese scholen worden energiebesparingen van 10 tot 20 procent mogelijk geacht, zonder grote investeringen of renovaties. In tijden van bezuinigingen in het onderwijs is dit een welkome kostenbesparing. Naar verwachting zal het project ook een positief effect hebben op het energieverbruik bij de scholieren thuis.