Certificaat en gevelbordje voor cursisten Ambassadeurs Nationaal Landschap

OUDEMIRDUM - Op 15 maart ontvangt een zesde lichting cursisten tijdens een feestelijke slot- en netwerkmiddag het certificaat én een gevelbordje ‘Ambassadeur van het Nationaal Landschap’. De middag is van 13.00 uur tot 18.00 uur in de Pollepleats van Westhem en gedeputeerde Sander de Rouwe deelt de bordjes en certificaten uit. Aan het eind van de middag verzorgt prof. Dr. Ir. Theo Spek van Rijksuniversiteit Groningen een lezing over het nationale landschap.

Groeiende belangstelling voor de cursus

Bezoekerscentrum Mar en Klif mag rekenen op een groeiende belangstelling voor de cursus. Maar liefst 28 cursisten hebben zich dit jaar ingeschreven voor de cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.De cursus die oorspronkelijk is opgezet voor toeristische ondernemers en aanverwante organisatiesis dit jaar ook toegankelijk voor een ieder die interesse heeft in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.

De cursus opent de ogen

Door middel van de presentaties en verhalen van de gastprekers, het cursusmateriaal, de dag excursie en de opdrachten leren cursisten het landschap beter herkennen. Gedachte hierachter is dat je als je het verhaal van het gebied kent, de bezoekers ook beter kunt informeren. Iris Nutma, directeur van het bezoekerscentrum en één van de cursusleiders vertelt: ‘Tijdens de cursus leer je waarom het landschap er uit ziet zoals het nu is. Hoe is het ontstaan? Wat is de invloed en de wisselwerking van natuur en mens? Daarnaast is de kennismaking met collega cursisten belangrijk. Dit leidt regelmatig tot leuke samenwerkingsverbanden’.

Netwerk van ambassadeurs

Tijdens de slotbijeenkomst presenteren de cursisten hun eindopdracht, een historisch onderzoek naar een zelf gekozen locatie in het Nationaal Landschap.De slot- en netwerkmiddag staat naast de presentaties in het teken van het netwerken. Alle lichtingen ambassadeurs, strakszijn dat er zo’n 110, worden hierbij uitgenodigd.

Lezing door hoogleraar Theo Spek

Het officiële gedeelte van de middag wordt afgesloten met een lezing door prof. dr. ir. Theo Spek, hoogleraar  Landschapsgeschiedenis met een verdiepende lezing over de Nederlandse landschappen in het algemeen en het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân in het bijzonder.  De cursus werd in het eerste en tweede jaar door het IVN georganiseerd. Sinds 2013 heeft Bezoekerscentrum Mar en Klif de organisatie overgenomen. Bezoekerscentrum Mar en Klif is het bezoekerscentrum voor het Nationaal Landschap. Naast de uitgebreide tentoonstelling over het landschap organiseert Mar en Klif ook veel activiteiten over het Nationaal Landschap.