Boosheid over hondenpoepgebied bij oorlogsmonument

OUDEMIRDUM - Boosheid en verontwaardiging. Dat voelt de Werkgroep Elfbergen over het feit dat Staatsbosbeheer het Oorlogsmonument in Oudemirdum aan gewezen heeft als poep- en piesplek voor honden. 'Van enig respect is hier geen sprake,'aldus de groep.

'Op 18 februari heeft Staatsbosbeheer een hondenlosloopgebied geopend in een gedeelte van het bos Elfbergen in Oudemirdum waar zich het Oorlogsmonument bevindt. Dit stukje bos van net 10 hectare, en geen 20 hectare zoals Staatsbosbeheer in een persbericht aangaf, is nu de enige plek in heel Gaasterland waar honden los mogen lopen. Het is een klein stukje bos van 250 bij 400 meter tussen camping de Waps en de Beukenlaan. Met dit stukje bos zegt Staatsbosbeheer tegemoet te komen aan de wens van hondenbezitters om de honden vrij in het  bos te kunnen laten lopen.' Staatsbosbeheer had hondenbezitters opgeroepen om mee te denken over een oplossing van het “hondenprobleem”. Dit probleem is er eigenlijk helemaal niet, vindt de werkgroep.

Met ideeën is niks gedaan

Hondenbezitters hebben hun ideeën bij Staatsbosbeheer kenbaar gemaakt, maar de werkgroep zegt dat daar niks mee is gedaan. 'Hondenbezitters zouden het nu aangewezen stukje nooit als voorstel hebben ingediend. Elfbergen was het enige bosgebied in Gaasterland waar honden los mochten lopen en is om die reden erg populair bij hondenbezitters uit de wijde omgeving. Zoals Staatbosbeheer schrijft is om die reden de recreatiedruk de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Omdat de druk is toegenomen heeft Staatsbosbeheer dan ook besloten om het gedeelte waar honden los mogen lopen sterk te verkleinen in plaats van te vergroten. Staatsbosbeheer heeft voor de hondenbezitters een klein stukje aangewezen waar honden vrij kunnen lopen en de rest van Elfbergen mag door iedereen gebruikt worden. Overlast van ondermeer mountainbikers en paarden is voor Staatsbosbeheer geen issue, alleen de honden vormen in de ogen van Staatsbosbheer een probleem. Door deze te verbannen naar een klein stukje aan de rand van het bos zouden de problemen opgelost zijn.

Sterke vervuiling

Hondenbezitters hebben volgens de groep niets aan dit kleine stukje bos waar honden vrij kunnen lopen. Zij vinden de 10 hectare veel te klein om alle honden vrij te kunnen laten lopen en er zal sterke vervuiling optreden doordat alle honden daar hun behoefte doen. Bovendien ligt het stukje bos te dicht bij de Beukenlaan waar hard wordt gereden. 'Het is dus wachten op de eerste ongelukken.'Ook zegt de groep dat hondenbezitters hun hond niet willen uitlaten in dit deel van het bos, uit respect voor het oorlogsmonument.

Gesprek

Een vertegenwoordiging van de Werkgroep Elfbergen heeft een gesprek gehad met medewerkers  Kiestra en Blanksma van Staatsbosbeheer, maar dit gesprek heeft niets opgeleverd. 'Er is nooit overleg geweest tussen Staatsbosbeheer en hondenbezitters, wat in deze natuurlijk een hele vreemde zaak is.  Werkgroep Elfbergen zou dan ook graag opnieuw met Staatsbosbeheer in overleg willen om te kijken of er een betere oplossing is dan dit kleine stukje bos dat nu is toegewezen. De werkgroep zal de komende week ideeën van hondenbezitters verzamelen en met een voorstel naar Staatsbosbeheer komen. De werkgroep gaat er van uit dat Staatsbosbeheer bereidt is om hun besluit te herzien en samen met de werkgroep tot een goede oplossing te komen.'