Vergadering begrafenisvereniging met informatie over hospice

BALK - Op woensdag 2 maart is er een vergadering van Begrafenis- en Crematievereniging Balk om 20.00 uur in de Treemter in Balk. Naast de officiele punten zijn leden van het hospice De Kime in Sneek uitgenodigd om te vertellen over ie voorziening die mensen helpt in de laatste fase van hun leven. Ook zijn er foto's te bekijken van het hospice en kunnen vragen worden gesteld.

Begrafenis- en Crematievereniging Balk wordt door vrijwilligers bestuurd. Dit in tegenstelling tot de grote uitvaartverenigingen zoals Yarden en Monuta. De vereniging maakt geen winst en daarom worden uitvaarten tegen een relatief laag bedrag aangeboden. Alles wordt door eigen mensen keurig verzorgd. Jaarlijks is er een ledenvergadering. Om wat meer mensen enthousiast te maken om naar deze vergadering te komen zijn dit jaar twee mensen uitgenodigd die actief zijn in Hospice de Kime in Sneek. Ook zij werken vooral vrijwillig en dat in een belangrijke fase van iemands leven, namelijk de laatste fase. 'Dit onderwerp is voor veel mensen erg belangrijk, daarom hopen we op een goede opkomst', aldus de vereniging.

Nieuwe website

Verder is de website van de begrafenisvereniging helemaal vernieuwd.  Alle artikelen zijn in hedendaagse taal geschreven. De website is te vinden op: www.delaatsteeerbalk.nl. Iedereen is welkom op deze informatieve avond, dus ook niet-leden.