Fryske Marren start project meertalig opvoeden

BALK - ‘Gewoan dwaan en dat oanhâlde’’, zo luidde het advies van wethouder Durk Durksz aan de betrokkenen bij het project dat zich richt op meertalig opvoeden. Hij deed dat op maandag 15 februari op het consultatiebureau in Joure toen hij het Taalgroeiboekje uit handen van Sytske de Boer (SFBO) in ontvangst nam. Dit boekje kwam tot stand op basis van onderzoek naar meertaligheid waaruit bleek dat lang niet alle kinderen het Fries overnemen van ‘heit of mem’. Via de GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg verzocht de gemeente meer aandacht te geven aan tweetaligheid op de drie consultatiebureaus in Joure, Lemmer en Balk. Op het consultatiebureau in Balk heeft Josje Stumpel als ‘eenmansfractie’ de leiding en in Lemmer doet Stumpel het samen met iemand anders.

Tips

Met steun van het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de Afûk kwam het Taalgroeiboekje tot stand waarin zes tips jonge ouders de weg wijzen. ‘Lit jim bern foldwaande Fryske hearre’, zo luidt de eerste van de zes tips die wordt afgesloten met het bemoedigende ‘Hâld fol’ zoals wethouder Durksz ook al benadrukte. De projectleiding stelt overigens in het boekje met nadruk dat ‘het belang van het Nederlands buiten kijf staat’. Geertje Nawijn is als jeugdverpleegkundige één van de vier mensen op het consultatiebureau in Joure en zij hoefde niet lang na te denken over de vraag een geschikt echtpaar te vinden voor het eerste exemplaar van het Taalgroeiboekje. Lutovica Haven is een geboren en getogen Jouster, maar wel Nederlandstalig. Echtgenoot Gerlof de Jong is boer en het gezin woont in Vegelinsoord, of mooier gezegd Stobbegat. Het echtpaar mocht samen met Yanko (2.5 jaar) en Brent (8 maanden) het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Het gezin telt vier kinderen, de 11-jarige Kevin had schoolverplichtingen en dat gold ook voor de vijfjarige Rinze. ,,Us Rinze is op skoalle fan it Frysk op it Nederlânsk oergien’’, zo zegt De Jong. En daarmee vat hij ongewild samen waarom dit project is gestart.   Tekst en foto's: Rynk Bosma