Ruime overwinning voor Damclub Lyts Begjin

BALK - Op 9 februari  kwamen de dammers uit IJlst op bezoek in Balk voor de competitiewedstrijd in de Zuidwesthoekbond.

Het werd voor de Balksters een ruime overwinning, nl. 13 tegen 5. De persoonlijke prestaties waren alsvolgt: 1. F. Verhoeff – J. Heeringe 2-0, 2. J.G. Voglezang – B. Bouma 2-0, 3. S. Berkepas – S. Fijlstra 1-1, 4. S. Boersma – J. Jorritsma 1-1, 5. S. Brandenburg – S.Bruinsma 1-1, 6. J. Folerts – P. de Boer 1-1, 7. W. Folkerts – S. Heeringa 2-0, 8. D. Louwerman – J. Zijlstra 2-0, 9 J. Smits – H. v.d. Kooi 1-1. In de tweede klasse speelden Piet Nagelhout en Feike de Jong remise. Fokke Mast moest het nu afleggen tegen Jan van Berkum en Wim Hospes kon het niet bolwerken tegen Kobus Engelsma en verloor.