De gemeente liegt over omvormen traject

BAKHUIZEN - Volgens een inwoner van Balk liegt de gemeente over het communicatietraject met betrekking tot het kappen van bomen. De Balkste die niet met naam en toenaam in de krant wil schrijft daarover:'In de Balkster Courant van 21 januari staat een stukje over het "omvormen" van het groen in de dorpen van Gemeente de Fryske Marren. Bewoner van de Langebaan de heer Sanders heeft zijn beklag gedaan bij de gemeente. De reactie van de gemeente is één grote leugen. De bewoners worden niet ingelicht over het kappen van bomen en rooien van struiken. Het is niet waar dat bewoners met een brief op de hoogte worden gebracht. Dat er veel aandacht in de krant en websites is besteed is aan veel bewoners voorbij gegaan. Diverse informatieavonden, daar hebben wij nooit van gehoord en zijn we ook niet over ingelicht.'

 

Overlast door rooien

Hij voegt daar aan toe:'Het kwaad is reeds geschied. Achteraf klagen over iets wat al is gebeurd , heeft geen zin. Maar dat er nu meer overlast is doordat de struiken op de Skuniadijk zijn gerooid is een feit. De struiken vormden een mooie afscheiding tussen de rijbaan en stoep er speelveldje. Héél erg jammer. Maar erger nog dat de gemeente liegt. Brieven inzake rooien van struikgewas en kappen van bomen zijn nooit aan de bewoners gestuurd!'