Asielzoekers niet schuldig aan wachtlijst huurhuizen

BAKHUIZEN - Het langer moeten wachten op een huurhuis, komt niet door de statushouders oftewel asielzoekers. Dit zegt Ilja Sanders, inwoner van Bakhuizen. 'De asielzoekers krijgen de zwarte piet toebedeeld en de woningzoekenden zijn de dupe.

Daar komt het op neer althans. Maar helemaal eerlijk weergegeven is dit echter niet. Door Wonen Zuidwest Friesland zijn er in Bakhuizen 8 huurwoningen plat gegooid en er komen twee koopwoningen voor in de plaats. Aan de Langebaan in Bakhuizen aan het verlengde van een rij huurwoningen, staat al minstens 8 jaar een strook grond braak. Uitstekend geschikt voor meer huurwoningen. Echter, er stond een bord op dat de grond geveild zou gaan worden.'   Hij gaat verder:'Willen we in Friesland ook oproer? Dat denk ik niet! Laat Wonen ZWF dan eerlijk zijn en toegeven dat de druk op de huurwoning markt opzettelijk verhoogd is, en nu door de komst van asielzoekers uit de hand dreigt te lopen. Een foutief beleid waarvan huurders en asielzoekers nu de dupe zijn. 'Steek de hand in eigen borst en voorkom tendentieuze berichtgeving waardoor de gemoederen opgehitst worden.'