Stuk over liegen gemeente niet van Ilja Sanders

BAKHUIZEN - Enige weken geleden plaatste de Balkster Courant een artikel met als strekking dat de gemeente liegt over het omvormingsbeleid, waarin ondermeer het kappen van veel groen is opgenomen. Dit artikel over het liegen was een reactie van iemand die anoniem wil blijven. Hij reageerde op een eerder stuk van Ilja Sanders. Het is dus niet Ilja Sanders die beweerde dat de gemeente liegt. Sanders sprak zich in het eerste stuk uit over het verdwijnen van prunussen in Bakhuizen. Iemand anders las dat en reageerde daar weer op. Sanders had daar dus niets mee te maken en heeft ook nooit beweerd dat de gemeente liegt.