Inwoners Balk sparen bij de PLUS voor de voedselbank

BALK - Afgelopen maandag mocht de Voedselbank in Balk de eerste van 112 boodschappenpakketten in ontvangst nemen van Piet Siemonsma. Dit was het resultaat van een initiatief van de Protestante kerk in Balk, waar de PLUS supermarkt enthou-siast haar medewerking aan heeft verleend. Eind november schoot Evelien Okma een van de diakenen in haar kerk aan. Bij PLUS Siemonsma kon je sparen voor boodschappenpakketten. Echter een volle spaarkaart haalde zij toch niet. Misschien kon door samen te sparen een mooi aantal pakketten Voedselbank verzameld worden, bedacht zij.

De diaconie pakte dit op en van het een kwam het ander. Want wellicht mocht er wel een doos in de PLUS komen te staan, dan konden er nog meer mensen meesparen. Na overleg met Piet Siemonsma kwam er een doos met poster voor in de winkel te staan en druppelden de zegels en een enkel vol boekje gestaag binnen. Tot vorige week de diaconie verzocht werd de doos te komen legen, want deze zat toch wel erg vol. Veel mensen hadden na afloop van de actie hun volle of halfvolle kaarten nog gedoneerd in de doos. Alles bij elkaar hebben de inwoners van Balk 112 boodschappenpakketten bij elkaar gespaard. De Voedselbank Zuidwest Friesland is bijzonder ingenomen met deze bijdrage. Zij verzorgt al jaren een aanvulling op de eerste levensbehoeften. Helaas groeit haar doelgroep nog steeds en zijn dit soort initiatieven zeer welkom.   Foto: Benny Stegenga (l.) neemt het eerste boodschappenpakket in ontvangst van Piet Siemonsma. In het midden initiatiefneemster Evelien Okma.