Weromsjen yn Gaasterlân (252)

Balk - De Roode schuur te Laaksum. Berend van den Bosch, geboren 1874 te Nijemirdum, boerenknecht te Scharl, trouwt in 1903 met Klaaske Wybrands, geboren 1877 te Stavoren wonende in Hemelum. In 1914 vestigen ze zich op de Reaskuorre onder Scharl aldus Gerard Koopmans †, in het boek Fan Galama oant Himmelumer Aldefurd. Het gezin van de Bosch zal hier tot 1943 blijven wonen.

Foto en tekst: Johan Groenewoud Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327