Kaalslag in bomenland

STAVOREN -  Raadslid Bertus A. Walsma van de gemeente Sudwest -Fryslân viel het de laatste weken op hoeveel bomen er werden gekapt. 'Maar ook soms verrassend mooie bomenlaantjes in mijn directe woonomgeving vielen te prooi aan de gemeentelijke kettingzagen. Onderhoud is noodzakelijk maar deze kaalslag is lastig uit te leggen. Diverse inwoners uit de gemeente deelden dit gedachtengoed met mij. Ik heb vervolgens met gemeentelijke ambtenaren een goed gesprek gehad. Er werd enthousiast uitgelegd waarom en hoe er gesnoeid werd. In het gesprek werd mij ook duidelijk dat bomen die in het buitengebied het loodje leggen niet vervangen zullen worden door herplant, in verband met het veel geprezen ‘Iepen Lânskipbeleid’. Dit laatste is echter een containerbegrip en zegt niets anders dat er zicht op de horizon moet zijn. In onze gemeente hebben wij daar niets over te klagen.'

Onwetendheid

Dat niet tot herplant wordt overgegaan staat overigens niet in dat beleidsplan. Wat wél in het beleidsplan staat is dat ‘authenticiteit’ bewaard moet worden. Leg dat nu eens uit.  Besparing op onderhoud en het voorkomen van toekomstige schadeclaims, vormden echter ook een kern. Zeker realistisch maar blijkbaar mag dat niet benoemd worden. Er is voorlichting naar de dorpsbelangen, wijkverenigingen en direct betrokkenen. Maar deze boodschap komt vaak niet waar hij moet zijn en dus onwetendheid. Veel inwoners hebben dan ook het gevoel dat zij door onze gemeente niet serieus worden genomen. Daarom diende gemeentebelangen op de raadsvergadering een motie in die vroeg om slim om te gaan met de bomenkap maar vooral de burger serieus te nemen. 'De motie was ook meer een boodschap om anders te gaan denken en te gaan doen (burgerparticipatie). Wethouder Stoker had daar echter geen enkele boodschap aan. In zijn antwoord vond hij dat de communicatie prima was en kort samengevat was dit het beleid en daar moest niet aan worden getornd.' Walsma had dat antwoord niet veracht. 'Als een wethouder zo met gevoelens van zijn ingezetenen omgaat vrees ik het ergste voor de toekomst. Hij bevestigt daarmee dat de burger inderdaad niet serieus wordt genomen. Daarnaast wordt halsstarrig het beleid voortgezet waar enige soepelheid op dit moment gewenst zou zijn. De motie heeft het niet gehaald. Veel partijen heiligden het afgesproken beleid waarbij de woordvoerder van het CDA het wel erg bont maakte om boomkap te rechtvaardigen. Bomen in het buitengebied zouden letterlijk de wind uit de zeilen halen van passerende zeilboten.'