Excursie Warkumerwaard, voormalige zandplaat in de Zuiderzee

Workum - De Warkumerwaard is een natuurgebied aan de IJsselmeerkust bij Workum. Het gebied staat bekend om de vele vogels die hier broeden, voedsel zoeken, rusten en overwinteren. Normaal is het gebied niet vrij toegankelijk, maar op zaterdag 20 februari organiseert It Fryske Gea een excursie waarbij we dit vogelrijke gebied verkennen.

De excursie start om 9.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Opgave kan tot vrijdag 19 februari 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). Vergeet de laarzen en verrekijker niet. Invloed van zout water De Warkumerwaard is van oorsprong een zandplaat in de Zuiderzee. Toen de Zuiderzee eenmaal werd afgesloten viel het gebied droog. Het grootste deel is in cultuur gebracht, maar heeft zijn open en weidse karakter behouden. Langs de buitenrand ligt het meest natuurlijk deel met diverse schelpenbanken en zandplaten. Op de banken komen grote aantallen kokmeeuwen en visdiefjes voor, maar ook de grutto, kluut en de bontbekplevier vinden hier een plekje. Achter de schelpenbanken liggen de natte, onbemeste graslanden waar verschillende bijzondere planten staan als melkkruid, zilte waterranonkel en aardbeiklaver.