Weromsjen yn Gaasterlân (251)

MIRNS - Verscholen achter de zeedijk tussen Mirns en Laaksum ligt de boerderij De rode schuur, de Reaskuorre, net over de gemeentegrens in de oude gemeente Hemelumer Olderferd en Noordwolde onder het gehoor van Laaksum. Nu Laaksum 2 en 4. Volgens de advertentie in de Vriesche Courant van 9 november 1810 behorende bij Scharl. De herberg van Jan Joeke Sterkenburg stond aan de Harichsterzijde in Balk, eertijds het Heerenlogement genoemd, nu van Swinderenstraat 16.

Ane Abes Boersma(1786-1824) koopt de zathe met landen, hornleger (erf) en de watermolen voor fl 12.100,- van Yke Sybolts en Trijntje Douwes (weduwe van Wiebe Sybolts) . Volgens het kadastrale minuutplan uit 182 lag de watermolen ten westen van de zathe Ane Abes Boersma trouwt in 1821 met Atje Josephs Zalmstra. Kort daarna overlijdt hij in Leeuwarden. Volgende week een foto van de boerderij rond 1915.