COA vraagt omgevingsvergunning aan voor AZC

BALK - Op 4 februari heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een asielzoekerscentrum (azc) aan de Wikelerdyk in Balk. De gemeente beoordeelt momenteel deze aanvraag. De gemeente en het COA hebben in de aanloop naar deze aanvraag veel contact gehad over de plannen, waardoor de verwachting is dat de omgevingsvergunning op korte termijn verleend kan worden. Vanaf dat moment kan er ook eventueel bezwaar worden gemaakt tegen de omgevingsvergunning. Nu is dat nog niet mogelijk. Zodra de gemeente de omgevingsvergunning verleent, wordt dit gepubliceerd. Ook wordt na het verlenen van de vergunning nog een nieuwsbrief verstuurd.

Woongebouw verder van de Wikelerdyk

In het AZC kunnen straks maximaal 500 mensen wonen. De woongebouwen staan verder van de Wikelerdyk. De dienstengebouwen en het entreegebouw staan aan de voorzijde. Het terrein bevat sport- en speelvelden en een waterberging, die het overtollig regenwater opvangt. De plannen zijn in overeenstemming met alle afspraken die de gemeente met het COA maakte, onder meer in de bestuursovereenkomst.  Omdat het AZC maar maximaal 5 jaar gebruikt mag worden, is er gekozen voor een sobere huisvesting. De gebouwen en voorzieningen worden groen van kleur, zodat ze beter opgaan in het landschap. Er wordt extra aandacht besteed aan de uitstraling van het entreegebouw, omdat dit het dichtst bij de weg staat. Suggesties van de klankbordgroep, die onder meer uit omwonenden bestond zijn zo veel mogelijk meegenomen.

Meer informatie over de vergunning

De aanvraag omgevingsvergunning wordt binnenkort gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De belangrijkste stukken, zoals de inrichtingstekening en de aanzichten van de bebouwing zijn te vinden op de gemeentelijke website over het azc. Op papier zijn alle stukken binnenkort ook in te zien bij het servicepunt van de gemeente in Balk. Voor vragen over de aanvraag omgevingsvergunning: Alle-Jacob Bremer van de Gemeente, telefoon 14 05 14.