Weromsjen yn Gaasterlân (253)

Balk - Muziekkorps de “Harmonie” in de Harichstersteke te Balk. Zo te zien loopt het feestcomité voorop met daarachter het muziekkorps. De datering van de foto is lastig. We zien rechts de ingang van de garage van hotel Teernstra. Deze garage is als zodanig sinds 1911 in gebruik. Uiterst links met puntgevel de huidige zij-ingang van de pizzeria. En daarachter de voormalige Vermaning van de Doopsgezinde Gemeente in Balk. De houten schuurdeur staat open. In 1934 aangekocht door Jurjen Teernstra en vervangen door een nieuwe woning, nu Wilhelminastraat 3 en 5.

De foto is via een dochter van Gerben Cannegieter (1906-1984) bij Historische Kring Woudsend terechtgekomen. Gerben verhuist van Balk naar Woudsend vanwege zijn werk bij de bekende Verzekeringsmaatschappij. Zijn vader, Cornelis Jacobus Cannegieter, onderwijzer in Balk, was dirigent van de Harmonie. Het vaandel is in 1896 gemaakt. Het korps oefende in een lokaal van Openbare Lagere School aan de Dubbelstraat in Balk. Niet altijd tot genoegen van onderwijzer Johannes Wijma. In 1897 ontstond er hierover een geschil tussen toenmalige directeur (dirigent) J(an) G(errits) Pelsma van de “Harmonie” en de schoolleiding. De lokalen werden na de repetities niet schoongemaakt en op gang gebeurden allerlei verkeerdheden. Het was J.G. Pelsma niet duidelijk wat er met het laatste bedoeld werd. De briefwisseling over dit meningsverschil is te lezen op www.langsdeluts.nl onder de link verenigingen / Harmonie. Foto: Stichting Historische Kring Woudsend, tekst: Johan Groenewoud. Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327