Humanitas zoekt vrijwilligers Maatjesproject

BALK - Humanitas zoekt vrijwilligers voor het Maatjesproject dat twee jaar geleden is opgestart in de Friese Meren.  Door samen leuke dingen te doen helpen de vrijwilligers van het Maatjesproject mensen die in een sociaal isolement terecht zijn gekomen. Het Maatjesproject groeit: het project startte in Joure en omgeving en breidde zich vorig jaar uit naar Balk en omgeving. Maar liefst 17 koppelingen tussen vrijwilligers en hulpvragers kwamen afgelopen jaar tot stand. Inmiddels melden zich weer mensen die op zoek zijn naar een maatje. Humanitas zoekt daarom opnieuw vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten.

Isolement

Soms komen mensen door onverwachte gebeurtenissen in een isolement terecht. Bijvoorbeeld door ziekte, het verlies van een naaste, werkloosheid of een verhuizing naar een compleet nieuwe omgeving. Coördinator Maatjesproject Ineke Swart: “We merken dat het hen erg goed doet wanneer er van tijd tot tijd een maatje langskomt die helpt om de draad weer op te pakken.”

Samen leuke activiteiten ondernemen

Het aantal aanvragen voor een maatje neemt de laatste maanden weer sneller toe dan het aantal vrijwilligers. Daarom is Humanitas op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ineke Swart: “Vrijwilligers ondernemen een dagdeel per week of per twee weken leuke activiteiten met hen. Denk aan samen een spelletje doen, een wandeling of fietstochtje maken of een middagje winkelen. Ook boodschappen doen kan, als het nuttige dan maar met het aangename wordt verenigd.”

Meer weten?

Mensen die vrijwilliger willen worden kunnen contact opnemen per e-mail: maatjes.dfm@humanitas.nl, of telefonisch: 06-15303438. Nadere informatie vind je ook op de website: www.humanitas.nl/afdeling/defriesemeren