Huren Wonen Zuidwest Friesland weinig verhoogd

BALK - De huur van woningen van Wonen Zuidwest Friesland gaan in 2016 alleen omhoog met het inflatiepercentage. Verwacht wordt dat dit rond de 0,7 procent zal zijn. Een groot aantal woningen krijgt zelfs een huurverhoging van 0 procent. Dit is het resultaat van de onderhandelingen tussen de huurdersvereniging en de woningbouwcorporatie.

Zorgen over koopkracht

Zowel de corporatie als de huurdersvereniging maken zich ernstig zorgen over de koopkracht van huurders. Zowel de directeur-bestuurder, Jan Huisman, als de voorzitter van de huurdersvereniging, Wout Stoelwinder, zijn van mening dat de politiek een besluit dient te nemen over de afschaffing van de (ver)huurdersheffing. Doordat de overheid de corporatiesector ziet als melkkoe, zijn de huren de afgelopen jaren fors gestegen. Veel huishoudens hebben moeite het hoofd boven water te houden en kampen met hoge schulden. Als de (ver)huurdersheffing (momenteel 10% van de totale huur) wordt afgeschaft en de overheid dit niet inruilt voor een andere financiële last, gaat Wonen Zuidwest Friesland de huur dienovereenkomstig verlagen. Dit maakt voor huurders echt het verschil.