Damclub Nijemirdum: tweede klasse laat het afweten

NIJEMIRDUM - De tweede klasse van damclub Nijemirdum liet het maandag massaal afweten waardoor er slechts drie partijen werden gespeeld in de eerste klas.

Daaronder de partij waarbij Gert Baukema zijn voordelige eindspel in winst wist om te zetten tegen Arjen Batteram die geplaagd door hevige tijdnood de wel aanwezige remisevariant mistte.

Rommelige stand

Ook Pier Akkerman had zijn tijd niet echt goed verdeeld en ging op slag staan in een rommelige stand op een moment dat dat echt niet kon en tegenstander Igge van der Veer maakte in één klap een einde aan de tot dan toe gelijkopgaande partij . Om een dam te voorkomen werd Piet van der Wal gedwongen op slag te gaan staan , maar zijn opponent Gelf Otter had nog een tweede ijzer in het vuur en besliste toen met een slagzet de partij in zijn voordeel.