Weromsjen yn Gaasterlân 249

OUDEMIRDUM - De foto van deze week is genomen rond 1937 voor Rinia-state bij Oudemirdum. We zien de meesters, juffen en het bestuur van de lagere school in Oudemirdum met de bewoners van Rinia-state, de familie Alta.

Staand van links naar rechts: Nanne Bijlsma, Minne Baukema, Durk van der Zee, meester de Boer, Jacob Stegenga, Jan Baukema, Joke Alta, onbekend, meester Renema en Klaas Visser.
Zittend van Links naar rechts: juf IJlst, dominee van Dijk, mevrouw Alta met zoon Huite, dhr. Alta, Sjerp Twijnstra, Jan de Jong, Pieter Betsema en Jan Douma.
Foto en gegevens: Piet Rienstra; tekst: Johan Groenewoud. Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327