Hulp in de huishouding Antonius Zorggroep moet door lage tarieven gemeenten zelfstandig om uit rode cijfers te blijven

BALK - De Thuiszorg van de Antonius Zorggroep moet anders georganiseerd om er voor te zorgen dat de groep in ieder geval niet in het rood belandt. De tarieven die gemeenten betalen zijn zo laag, dat er een andere organisatiestructuur nodig is.

‘Het is met de tariefstelling die de gemeenten nu bieden heel lastig om in de zwarte cijfers te blijven,’ aldus de afdeling voorlichting. Daarom is er dus een andere structuur nodig die er voor moet zorgen dat we niet in het rood staan,’aldus de afdeling communicatie.

Zelfstandig of met externe partij

Die structuur betekent dat deze tak van de Antonius Zorggroep op zichzelf moet gaan staan, mogelijk met een andere externe partij. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

Als de huishoudelijke hulp op zichzelf staat, komt ook de overhead van de andere onderdelen van de zorggroep niet op haar conto. Bovendien kan ze zich dan helemaal focussen op de medewerkers en de klanten. Zo zal dan bijvoorbeeld ook de ICT speciaal op dit onderdeel worden toegespitst.

Medewerkers op de hoogte gebracht

Op maandag 3 december zijn medewerkers op de hoogte gebracht tijdens medewerkersbijeenkomsten. Alle cliënten hulp in de huishouding zijn per brief geïnformeerd. Voor hen blijft de continuïteit en kwaliteit van de hulp in de huishouding verzekerd.

Een nieuw bedrijf is aantrekkelijk omdat het aanbod slimmer georganiseerd kan worden. In het nieuwe bedrijf ligt de volledige focus op de huishoudelijke hulp, zodat de aandacht voor medewerkers kan worden versterkt. De komende maanden wordt gekeken hoe het nieuwe bedrijf voor hulp in de huishouding wordt opgezet. Olaf van der Heide is als kwartiermaker aangesteld om hiervoor een plan te maken: “Als we ons binnen de hulp in huishouding specialiseren, worden we er nog beter in. Het kan netter en preciezer.” In het plan komen zowel de cliënten als de medewerkers centraal te staan.

Tot de plannen zijn uitgewerkt blijven alle medewerkers hulp in de huishouding bij de Antonius Zorggroep in dienst en voor hun cliënten werken zoals zij dat gewend zijn. Ook daarna staan de belangen van zowel clienten als werknemers voorop aldus de afdeling communicatie.