Weromsjen yn Gaasterlân (402)

Luborius Willem Vollers was van 1890 – 1893 directeur van het post- en telgraafkantoor in Balk. Het leven van een postdirecteur bestond in die tijd uit vaak verhuizen. Bij LW Vollers was dit ook zo, maar het liep toch even anders. Een korte beschrijving van zijn leven!

LW Vollers is geboren in 1850 te Weesp. Zijn vader was daar directeur van de gasfabriek. LW Vollers werd per 1 maart 1870 aangesteld als klerk bij de Rijkstelegraaf. Waarschijnlijk in Weesp. Later werd hij telegrafist in Terneuzen. In 1882 volgde een aanstelling als directeur van het post- en telegraafkantoor te Venray. In 1886 werd hij telegrafist 1e klasse op het kantoor in Sneek. Zijn vader was inmiddels directeur van de gasfabriek in Assen geworden. Hij trouwde in 1889 te Assen met de in Arnhem geboren Gesina Johanna Carolina Wilhelmina van Gortel. LW Vollers kreeg in 1890 de aanstelling als directeur van het post- en telegraafkantoor in Balk. Het gezin Vollers woonde boven het postkantoor met een dienstmeid voor de huishouding. Dat waren in die drie jaren respectievelijk Baukje Krol, Annigje Hogendorff en Teatske Haga. In Balk ziet hun enigste dochter Johanna Christina Gesina in 1893 het levenslicht. Na Balk vertrok het gezin in 1894 naar Vreeswijk (onder Utrecht) waar Vollers met veel vlagvertoon zijn 25- jarig ambtsjubileum vierde. Nog geen jaar later werd Vollers ontslagen. Wat er precies aan de hand is geweest is me nog niet duidelijk. Wel dat het leven van het gezin totaal overhoop is geraakt. Het echtpaar gaat in 1897 scheiden. GJCW van Gortel gaat samen met haar 4 jarig dochtertje naar Rotterdam waar ze als huishoudster de kost verdiende bij de gezusters Ledeboer. Hoe het verder ging met leven heb ik niet kunnen achterhalen. JW Vollers vertrekt naar Amsterdam en probeerde daar de kost te verdienen als inspecteur bij de gaslichtfabriek. Hij kwam in een faillissement terecht. Hij woonde in de periode 1897 en 1908 op 8 verschillende adressen in Amsterdam. Uiteindelijk kwam hij op straat terecht en kreeg onderdak op de Rapenburg 42/44 in Amsterdam, het toevluchtsoord van het Leger des Heils. Hij sloot zich aan en werd officier. Leefde als heilsoldaat een aantal jaren in Utrecht. Hij overleed in 1923, 72 jaar oud, op de Rapenburg in Amsterdam.

Foto en tekst: Johan Groenewoud

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327