6515 kilometer op de fietsteller

OUDEGA - Maar liefst 6515 kilometer op de fietsteller. Dat heeft mevrouw M. Bekkema uit Molkwerum die meedeed aan de competitie Fietsklub 81. Ze werd gevolgd door mevrouw J. Gersjes uit Wijckel met 5520 kilometer en mevrouw A. Merkus uit Koudum met 5285 kilometer. De heren brachten het er wat minder af dan de dames, maar bereikten ook nog enorme afstanden. Bij hen was de stand 1. H. Postma, Woudsend 4900 km, 2. J. de Jong, Koudum 3750 km, 3. G. de Hoop, Koudum 3235 km.

De deelnemers fietsen de kilometers tussen 1 maart en 31 oktober 2018. Ze kregen daarvoor een prijs uitgereikt tijdens de najaarsvergadering in de Skeakel in Oudega DFM.