Extra geld passantenhaven Balk

BALK - Voor de nieuwe passantenhaven in Balk stelt de provincie Fryslân nog 80.000 euro beschikbaar.

De haven is onderdeel van het Friese Merenproject ‘Gemeente GaasterlânSleat, waterfront Balk’. Het geld is over van het totale budget van het Friese Meren Project. Afspraak binnen dit project is geld wat resteert gebruikt kan worden indien aanvullende financiering noodzakelijk blijkt bij het afronden van projecten.