Gemeenten blij met unieke hulpverlening te water

Koudum/Elahuizen - Het netwerk van hulpverleners te water in Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren is blij met de belangeloze inzet van private watersportondernemers in beide gemeenten. Alleen al dit jaar verleenden ze zo’n honderd keer acute hulp bij noodsituaties op het water.

“Wy fine it hast al gewoan dat jim dit dogge, mar sa gewoan is dit net”, zei burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân. Ze sprak de professionele watersportondernemers, kortweg PWO’ers, toe tijdens een lunch die hen door beide gemeenten werd aangeboden.

Dikke plus

Ook burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren roemde de betrokkenheid van de PWO’ers. Hij stelde dat de hulpverlening op het Friese binnenwater dankzij hun inzet een “dikke plus” heeft gekregen. “Dizze gearwurking is unyk foar Nederlân.”

Op het water kan een relatief onschuldig pechgeval snel omslaan in acute nood. Bijvoorbeeld als je motor uitvalt terwijl je boot middenin de vaargeul ligt. “As der dan in frachtskip oankomt, kinst gjin kant út”, schetste Veenstra.

Hulp ingeroepen

De hulp van de PWO’ers wordt door de Meldkamer Noord Nederland ingeroepen als er bij hen in de buurt een incident is van de hoogste urgentie, een zogeheten P1-melding. “Ze kennen het vaargebied op hun duimpje, hebben een snelle boot startklaar liggen, zijn herkenbaar en kunnen snel ter plekke zijn”, vertelt Ron Veenstra van de Veiligheidsregio Fryslân. “Vaak sneller dan de mensen van de publieke hulpdiensten, zoals brandweer, Rijkswaterstaat, politie en de provincie.” Met deze diensten zijn dan ook afspraken gemaakt om de samenwerking goed te laten verlopen. Daarnaast is er periodiek overleg over de inzetten en de samenwerking.

Onbezoldigd

Zo verleent een PWO’er eerste hulp, in afwachting van de komst van de andere diensten. Bijzonder is dat de ondernemers (gevestigd in Sneek, Heeg, Koudum, Elahuizen, Lemmer en Dijken) het werk onbezoldigd doen. Ze krijgen zelfs geen vergoeding voor de brandstof die ze verstoken.

Beide burgemeesters lieten hun waarderende woorden vergezeld gaan van kerstpakketten, die ze na de lunch aan de PWO’ers uitdeelden. “It is frijwilligerswurk, mar frijbliuwend is it net”, zei burgemeester Veenstra. “Geweldich dat wy op jim rekkenje kinne.”

Uitbreiding gezocht

De Veiligheidsregio Fryslân zou het PWO-netwerk graag uitbreiden, zodat de hulpverlening te water verder kan worden verbeterd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij Ron Veenstra van de Veiligheidsregio Fryslân. Telefoon 088 229 99 99, of per e-mail info@vrfryslan.nl.