2000 euro voor Geschenk uit de Hemel

WORKUM - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het haar vergadering van december aan 33 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 81.650 toegekend.

Daaruit is een bijdrage van € 2.000 toegekend aan het Jopie Huisman Museum voor de tentoonstelling ‘Geschenk uit de Hemel, moeders en vaders door Friese ogen’. Een tentoonstelling met ouderportretten van Jopie Huisman en andere Friese kunstenaars.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Dit was de laatste ronde waarin het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân jaarlijks bijdragen toekend. Dit onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning A.A.M. Brok.