Nieuw: Fries huurderssteunpunt

BALK - Voruige week heeft Lutz Jacobi, thans onder meer fractievoorzitter van de PvdA in Leeuwarden, de officiële ingebruikname van het frieshuurderssteunpunt.nl voor haar rekening genomen. Jacobi wordt al sinds lange tijd erkend als een van de belangrijkste toonzetters van de belangenbehartiging voor groepen kwetsbare mensen in de samenleving.

In het kader van de armoedebestrijding in Friesland en het tegemoetkomen van huurders met een smalle beurs hebben de Samenwerkende Huurdersorganisaties Friesland (OSHF) de handen ineen geslagen voor een Fries huurderssteunpunt. Een online setting waar de bezoeker in één oogopslag kan zien welke regelingen, fondsen en voorzieningen er mogelijk zijn in de eigen gemeente of voor de eigen persoonlijke situatie.

Mogelijkheden om woonlasten te beperken

De website Frieshuurderssteunpunt.nl geeft op eenvoudige en overzichtelijke wijze inzicht in de mogelijkheden om woninglasten te beperken en/of huishoudinkomens te vergroten. De OSHF hoopt hiermee een handreiking te doen aan huurders en gezinnen in Friesland die wel wat steun kunnen gebruiken.

Lutz Jacobi complimenteerde de huurdersverenigingen met dit initiatief dat bijzonder is zelfs voor Nederland. De lancering van www.frieshuurderssteunpunt.nl vond plaats op woensdag 19 december 2018 ten kantore van huurdersvereniging De Bewonersraad te Leeuwarden.

Het steunpunt voor Friese huurders is ontwikkeld door: Huurdersvereniging Brandaris, Huurdersvereniging Franeker, Huurdersvereniging Sneek, Huurdersvereniging Haskerland, Huurdersbelangenvereniging Heerenveen, Huurdersvereniging Zuidwest Friesland, Huurdersvereniging Lemsterland, Huurdersplatform MEVM, Huurdersvereniging Harlingen, huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland en Huurdersplatform Nieuw Elan.