Lokkich nijjier wandeling Rijs

RIJS - Op zondag 6 januari is er een ‘Lokkich nijjier’-wandeling in Rysterbosk voor een frisse start van het jaar van 09.30-11.30 uur.

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kerstvakantie of 0511 – 53 96 18