Veel meer bezoekers museum Hindeloopen

HINDELOOPEN - Museum Hindeloopen trok het afgelopen jaar heel veel meer bezoekers dan voorgaande jaren.

Eén van de trekpleisters van de stad Hindeloopen mocht in 2018 maar liefst 9575 bezoekers ontvangen. Dit is 32% meer dan het vorig jaar (7217).

Dit was te danken aan het prachtige weer en een bijzondere zomer. Ook de neveneffecten van de Culturele hoofdstad Leeuwarden Friesland, zoals de opvoering van `het Fluitschip` in het kader van Under de Toer, de nabijheid van 1 van de 11 fonteinen, de opening van het Afsluitdijk Wadden Center en de drie prachtige wisselexposities in het museum brachten veel bezoekers op de been.

De overname van het Toerist Informatie Punt – TIP – per 1 juli 2018 was ook belangrijk voor het museum. Hoogtepunten waren verder, het bezoek van de Minister van OCW aan het museum. Haar rijksbeleid is mede gestoeld op het Hindelooper erfgoed. Ook Prinses Mabel kwam met een delegatie langs.

Tenslotte trok Provinciale Staten van Fryslân een bedrag van € 500.000,00 uit voor het aansprekend plan om het museum eigentijds en toekomstbestending te maken. In 2019 hoopt het bestuur het 100 - jarig bestaan van het museum te vieren.