Ingezonden: Zandwinning IJsselmeer. Natuurwinst?

KOUDUM - Fedde de Vreeze uit Koudum las alle argumenten van tegenstanders van de zandwinning en wil ook graag reageren, maar dan met een ander geluid.

‘Ik ben geen voor of tegenstander, maar vind de argumentatie van de tegenstanders, die ik de laatste weken in de krant lees, wel erg eenzijdig en krampachtig. Als je het impressie filmpje van Smals op hun website bekijkt, dan ziet het er niet onaardig uit. Het heeft wel een beetje van de Markerwadden, maar dan met wat bebouwing. Een eiland in een groot wateroppervlak levert vaak natuurwinst op. Op een vlakke slikbodem is weinig leven en hechten zich weinig driehoekmosseltjes. Waar stenen zijn gestort voor bescherming van een eilandje wel. De driehoekmossel is hoofdvoedsel van veel overwinterende duikeenden op het IJsselmeer. Met harde wind en flinke golfslag is het relatief ondiepe IJsselmeer voor foeragerende en rustende vogels niet prettig. Vogels zullen de luwte van een eiland opzoeken, daar schuilt de vis ook en kunnen ze met minder inspanning foerageren.’

Vogels die niet op de trein wachten

‘ In de winter met stormachtige wind zitten in de Spoorhaven van Staveren vaak flinke aantallen Grote Zaagbekken, een schuwe duikeend. Die zitten daar niet om op de trein te wachten. Als de begroeiing op het eiland kort blijft met een hoekje zand en schelpen, dan is er veel kans dat er visdiefjes gaan broeden of dat er een meeuwen kolonie ontstaat. In het ondiepe water voor de Gaasterlandse kust zit in de broedtijd veel jonge vis en er is geen zoogdier predatie op het eiland. Laat er wat konijnen los om de begroeiing de baas te blijven en bergeenden zullen dankbaar van de konijnenholen gebruik maken. De bergeenden die voorheen met flinke aantallen in het Rijsterbos broedden en door de uitgezette das en de komst van de vos zijn verjaagd. Misschien gaat de Tapuit er wel broeden. Voor natuurontwikkeling zou het eilandje best wat groter kunnen.! De actiegroepen zouden ook mee kunnen gaan praten over de inrichting, bijvoorbeeld meer steen stortingen en afgeschermde groene verlichting die ook bij Ameland op gaswinning installaties wordt gebruikt. Een wat groter duin gebied zou de natuurwaarde nog verhogen. ‘

Niet alleen negatief

‘Dus het is niet allemaal negatief, het biedt ook kansen voor soorten die door predatie op het vasteland geen kans meer hebben. En wie weet wat voor vissoorten zich nog vestigen, die voordeel hebben van wat meer diepteverschillen en reliëf in de bodem.’

MER

‘En de MER ?, die is altijd discutabel, die staat vol met aannames, want niemand weet exact hoe natuurlijke systemen zich gaan ontwikkelen,’stelt De Vreeze.