Weromsjen yn Gaasterlân (405)

In de tweede wereldoorlog, om precies te zijn april 1942 vierden de gymnasten van Wim Monsma het 10-jarig jubileum van hun gymnastiekonderwijs. In het Lokaal voor Christelijke Belangen in Balk demonstreerden ze hun kunsten. De laatste oorlogseditie van de Balkster Courant verscheen op 29 augustus 1942. Hierin stond nog een oproep voor de start van de gymlessen op 1 september 1942. Die werden gegeven in de gymzaal van de openbare lagere school aan de Dubbelstraat in Balk. Vlak na de bevrijding begonnen de lessen weer in zeven groepen. Kleine jongens en meisjes, adspirant jongens en meisjes, dames I en II, heren. Het lesgeld bedroeg respectievelijk 10 cent, 15 cent en 20 cent. Driekwartier les per groep behalve de heren. Die mochten één uur oefenen. Plaatselijk belang “Balk Vooruit” organiseerde op het in 1948 in gebruik genomen nieuwe sportterrein aan de Wikelerdyk grote gymnastiek en sportdemonstraties. Bij de foto: Deze meisjesklompen waren de 4e prijs bij een verloting van de gymnastiekuitvoeringen van 2 tot 4 februari 1949.

Foto: Willem van der Goot, tekst: Johan Groenewoud

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327