Elfstedenpad: van Smalleburg naar Ruigahuizen

BALK - Als onderdeel van LF 2018 lopen Eppie Bleeker en Ines Bergsma uit Balk het Elfstedenpad in twaalf maandelijkse etappes van elk ongeveer 25 km. Van iedere etappe komt een verslag met foto's. Deze keer hebben de heren op 15 december de laatste etappe gelopen van Smallebrug naar Ruigahuizen over een afstand van 25 kilometer.

‘We worden met de auto naar de start bij Smallebrug gebracht. Catherienus Haga loopt deze etappe weer met ons mee. De zuidoostelijke wind is de eerste uren matig, later krachtig. Met een temperatuur rond het vriespunt is het fris.

Winterharde kanovaarders

Via het industrieterrein van Woudsend komen we dit watersportdorp binnen. Op de brug over de Ee is naar beide kanten het uitzicht prachtig. Een groepje ‘winterharde kanovaarders’ passeert ons vriendelijk groetend. Het rondje Woudsend gaat langs de houtzaagmolen ‘De Jager’, door nauwe steegjes en lang de oudste rooms katholieke kerk van Fryslân. De enige schuilkerk van na de reformatie in Fryslân, daarom is de toren van latere datum. In een steegje staat een man ‘blootsvoets in ochtendjas naar zijn schoorsteen te staren. De trek van de houtkachel valt hem tegen. Wij wensen hem een goede trek en wandelen langs de koren-en pelmolen ‘Het Lam’ Woudsend uit.

Op het kerkhof van Ypecolsga zijn graven van 10 militairen (WO2). Het zijn de slachtoffers van twee geallieerde vliegtuigen. Op de plaats waar de Lancaster is neergestort staat verderop een monument. Net daarvoor slaan wij af richting Slotermeer. Langs de Luts bereiken we Balk. Balk was van de 15e tot de 18e eeuw van belang als centrum voor de boterhandel. De boter vond ruim afzet naar het buitenland. De boterwaag was eerst gevestigd naast het fraaie raadhuis. De trap in de Luts-kade herinnert hieraan. De fraaie gevels aan de Luts zijn getuigen van deze profijtelijke handel. Tijd voor de lunch thuis bij Eppie. Daarna verlaten we langs het gesloten AZC Balk.

Wikelerbosk

Bij Wijckel gaat de route kort door het Wikelerbosk of Van Coehoornbos genoemd, naar de stichter ervan. Aan het einde van de oprijlaan stond de state Meerenstein. Op die plek is nu een beschutte ijsbaan, vandaag met een flinterdun ijslaagje. In de Vaste Burchtkerk is het praalgraf van genoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn.

Op naar Sloten, de kleinste stad van de 11 steden. Langs het bolwerk met het kanon, naar de fraaie fontein en langs de stadsgracht naar het bolwerk met molen. Verdergaand door nauwe straatjes verlaten we de stad via de jachthaven. Over het fietspad langs de Ee lopen we via Wijckel richting Sondel. Aan het landschap is te zien dat we op een hoge zandrug wandelen die in de ijstijd is gevormd. Direct na de rotonde nemen we het Heechpaad en daarna de Hardyk. Op naar het plaatsnaambord Ruigahuizen bij de Coenderssingel. Hier eindigt voor ons de laatste etappe van het Elfstedenpad.

Op dit eindpunt worden we opgewacht door onze vrouwen. Als afsluiter vieren we het bereiken van de finish met een gezellige maaltijd bij de Chinees in Balk.’

Tegenstellingen

‘Terugkijkend op onze LF 2018 activiteit hebben we ervaren t Fryslâdan vele landschappelijke tegenstellingen kent. Eentonige raaigrasvelden en kleiakkers, helaas bijna zonder weidevogels, worden afgewisseld door gebieden met fraaie natuur. Steden en dorpen, aan de randen vaak met industrie, maar in het hart mooi bewaarde panden. Autowegen die het rustieke beleven verstoren, maar ook ideale fiets- en wandelpaden waar je jezelf kunt zijn, kunt pelgrimeren.

Dank aan de redactie van deze krant die elke maand ruimte heeft vrijgemaakt voor ons etappeverslag. Het heeft ons veel volgers opgeleverd. Een doel van LF 2018. Wat rest wordt een boekje op A4 formaat met etappeverslagen met foto’s, fonteinen en met hoogtepunten uit dit LF-2018-jaar en een PowerPoint presentatie.’