Gratis boeken bij de Spylder

WARNS - Op Zaterdag 12 januari van 13:00 – 16:00 kunnen gratis boeken gehaald worden bij de Spylder in Warns. Entree is eveneens gratis.

Jarenlang werd het ‘Spylder’ seizoen geopend met een boekenmarkt. Om leesgenot voor de lange winteravonden te delen brachten velen daarvoor hun mooie, weinig gebruikte boeken in. Daarnaast was er altijd een schitterend aanbod aan nieuwe en actuele boeken, ingebracht door literatuur recensent Lies Schut. Voor een luttel bedrag per kilo kon zodoende veel leeshonger worden gestild.

Nu de aanvoer van boeken is gestopt en de Spylder voor een andere invulling van de start van het seizoen heeft gekozen, wordt er daarom nog eens keer een markt gehouden. De boeken op die markt kunnen gratis worden opgehaald.