‘Beleid gemeente en ZWF funest voor kleine dorpen’

BAKHUIZEN - Net als Wijckel heeft ook dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs (BMR) gereageerd op de woonvisie van gemeente De Fryske Marren.

Ze laat niet veel heel van de plannen. ‘Helaas blijkt de inspanning gericht op grote plaatsen, de kleine woonkernen worden veelal niet als doel gezien. En die lijken zelfs in samenwerking met Wonen Zuidwest Friesland te worden ontvolkt. Dit beleid is funest voor de leefbaarheid in onze dorpen. Wij pleiten er voor om de woonvisie of het beleid van de verschillende kernen en dorpen via een maatwerk benadering aan te pakken.

Dreigende bevolkingsafname

BMR schrijft verder dat er in Bakhuizen maatregelen nodig zijn en dat er met breed draagvlak gewerkt aan allerlei toekomstbestendige maatregelen. (Better Bakhuzen). ‘De aantrekkelijkheid van Bakhuizen als woon- en werkomgeving staat onder druk. Hierbij spelen vergrijzing,ontgroening en een dreigende bevolkingsafname (door toedoen van Wonen ZuidWest Friesland en de overheid) een rol. Wat er in Bakhuizen nodig is, is een ruim contingent van betaalbare huurwoningen. Maar er moeten ook betaalbare koopwoningen komen om jonge mensen in het dorp te houden. Tegelijkertijd moet er volgens BMR een totaalplan komen van sanering en renovatie van oudere ongeschikte woningen. Daarbij mag volgens plaatselijk belang het aantal woningen niet afnemen.

Bedrijven faciliteren

Op het gebied van werken vindt BMR dat bedrijven op bedrijventerrein De Burde beter gefaciliteerd moeten worden. Er zijn nog braakliggende kavels, waarvoor publiciteit nodig is om ze te verkopen in het kleinere MKB. Juist voor ZZP-ers ziet BMR allerlei mogelijkheden in kleinere plaatsen. Rijs en Mirns kunnen de focus op toerisme en recreatie verder ontwikkelen. Naast een soepel en ondersteunend beleid van de gemeente is ook een goede bereikbaarheid, veilige infrastructuur, duurzame energie en snel internet van groot belang, vindt dorpsbelang.

Bakhuizen krimpt met 14 woningen

Volgens BMR laat Wonen Zuidwest Friesland Bakhuizen krimpen met 14 woningen: 8 sociale woningen worden afgebroken, er staan nog 8 op de planning en er komen 2 koopwoningen en 2 huurwoningen voor in de plaats. Volgens BMR wil de wonongcorporatie nog veel verder haar huurwoningen verminderen en de gemeente heeft aangegeven daar achter te staan. Desastreus aldus MBR. Het betekent dat jongeren het dorp worden uitgejaagd. BMR wil dan ook dat dit beleid wordt gewijzigd.